İlkyardım Eğitimi Zorunlu mudur?


İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ
 (29 Temmuz 2015 Resmi Gazete)

İlkyardımcı bulundurulması
 

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
 

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.