İlkyardım El Kitabı


İkyardım El Kitabı, günlük yaşamda sıklıkla başımıza gelebilen yaralanma ve ani hastalık durumlarında, can kayıplarını ve kalıcı hasarları önleyebilen basit ilkyardım uygulamalarının, renkli resimler ve açıklayıcı şemalarla aktarıldığı, tıbbi terimlerden arındırılmış, herkes tarafından anlaşılabilir dille yazılmış bir kitap.


Güncel rehberler doğrultusunda hazırlanmış olan kitap, bebeklerden yetişkinlere kadar her yaştaki hasta ve yaralıya yönelik ilkyardım uygulamalarını içeriyor.

Yaşanan ilkyardım facialarını önleyebilmek için hazırlanmış olan kitabın genişletilmiş yeni baskısı merkezimizden temin edilebilir.